Coccinelle club

Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste zákazníkem našich prodejen nebo odběratelem novinek, poskytujete nám své osobní údaje. My vaše údaje zpracováváme a za jejich bezpečnost odpovídáme. Slibujeme, že vaše údaje dostatečně chráníme a podřizujeme se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

Správcem vašich osobních údajů je Kristýna Poustková

 

Správcem osobních údajů je Kristýna Poustková, zaměstnanec firmy Fashion Brands s.r.o.  IČ: 05209901 Kristýna vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány, a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využíváme.

 

Jaké údaje zpracováváme a proč

 

Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abychom vám mohli poskytovat co nejkvalitnější služby a informovat vás o novinkách. Jednotlivé důvody zpracování:

 

E-mailem vám posíláme novinky a obchodní sdělení, ke kterým jste se přihlásili.

Díky vašemu členství v Coccinelle klubu, známe vaše jméno, adresu a email nebo telefonní číslo – dle vašeho přání. Na základě těchto údajů u nás evidujeme veškeré vaše nákupy v našich prodejnách a můžeme vám snadno poskytnout ztracenou účtenku a zajímavé VIP slevy za to, že nakupujete pravidelně. Více o Coccinelle klubu se dozvíte v horní části této stránky.

 

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu.

 

Předávání osobních údajů třetím osobám

 

Vaše údaje zpracovává správce Kristýna Poustková jako zaměstnanec firmy Fashion Brands s.r.o a firma Stormware, jejichž zpracování spočívá v uchovávání údajů na zabezpečených cloudových serverech.

 

Jak nás můžete kontaktovat

 

Ať už na nás máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete nás kontaktovat ne e-mailové adrese: info@coccinelle.cz.

 

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

 

Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

 

Vaše data jsou u nás v bezpečí. K datům nemá přístup nikdo nepověřený a není možné data odcizit.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@coccinelle.cz

 

Máte právo na informace, které si právě teď čtete.

 

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám do 30 dnů doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

 

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

 

Právo na výmaz (být zapomenut): Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo.  V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

 

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

 

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

 

E-maily s inspirací či produkty a službami vám zasíláme jako našemu zákazníkovi na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu, přáním být informován a zaregistrován v Coccinelle klubu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů odesláním nesouhlasu na email info@coccinelle.cz

 

Mlčenlivost

 

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydáme.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25.5. 2018